Vi köper Din båt

 För Er som önskar en snabb, smidig och trygg försäljning av Er båt kan vi köpa in den direkt av Er. Ni har då pengarna på Ert konto senast påföljande bankdag.

En annan stor fördel med detta upplägg är att man slipper allt iordningställande av båten samt ev. reklamationsrisk. Då vi tar på oss allt arbete och risk med objektet får man normalt ej så bra betalt som när vi endast förmedlar båten åt Er.

Kontakta försäljningen så kan vi ge en indikation på ett ungefärligt värde för Er båt. 040-154950    Jerker Flink

Välkommen!